Generelt
Gennem din aftale med firmaet indsamles der personoplysninger om dig/jer.
Disse retningslinier er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning, som får virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i EU’s databeskyttelsesforordning.
Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.
 Informationer du har givet os i forbindelse med ordrebestilling
Hos BessProfil gør vi os umage for at følge gældende regler og love for god markedsføring.
Vi gemmer dine oplysninger i en database på en beskyttet server.
Det er kun BessProfil’s kontor, der har adgang til dine oplysninger.
Vi garanterer, at vi hverken videregiver eller sælger din e-mailadresse til andre virksomheder. 
Hvor længe opbevarer vi personlysninger?
Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe du/I handler med firmaet.
Når du handler med firmaet, har vi brug for dine oplysninger som dokumentation, indtil varerne er leveret og betalt, og fristen for betaling er udløbet.
Under det løbende kundeforhold opbevares de oplysninger vi har indsamlet i vores bogførings-/faktureringssystem, hvorefter personoplysningerne arkiveres.
Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret hos firmaet i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører.
Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil de blive slettet.
 Hvad bruger vi personoplysninger til?
De oplysninger, vi indsamler om dig/jer i forbindelse med opfyldelse af vores kundeforhold, anvendes udelukkende til vores kundeadministration, herunder eksempelvis kundekontakt, varelevering og fremsendelse af faktura, bogføring samt revision.
Der foretages ikke videregivelse af dine/jeres personoplysninger til tredjepart.
Imidlertid kan dine/jeres almindelige kontaktoplysninger videregives til vores samarbejdspartnere (eksempelvis fragtfirma) for at kunne opfylde vores aftale om fx levering.
 Retten til indsigt i dine personoplysninger
Du har som kunde hos firmaet ret til at få firmaets bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig/jer behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne.
Du/I er tillige berettiget til at, anmode om og modtage personoplysninger om dig/jer, som du/I har afgivet til firmaet, lige som du/I er berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine/jeres personoplysninger.
 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af firmaet uden unødig forsinkelse.
 Retten til sletning af dine personoplysninger
Du/I kan til enhver tid blive slettet fra vores systemer, hvis firmaet ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare personoplysningerne. Vi har udpeget en dataansvarlig, som kan besvare spørgsmål, og som kan sørge for at du/I bliver fjernet fra vores database.
Skriv til bessprofil@bessprofil.dk
Bemærk venligst, at såfremt firmaet i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, kan du/I ikke kræve, at dine/jeres personoplysninger slettes.
 Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge gældende lovgivning skal dine/jeres personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, i firmaets IT-system.
Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som kunde.
Ishøj 2018